Kurs

Vi skreddersyr opplæring og bedriftsinterne kurs etter det behovet som din organisasjon måtte ha. Kurset kan tilpasses kundens ønsker. Vi holder primært kursene hos kunden.

Vi tilbyr følgende kurs som avholdes på forespørsel:

QBE Vision Application Development I (3 dager)

Kurset er beregnet for brukere som har en viss programmeringserfaring, det er en fordel å ha erfaring med 4GL-verktøy som for eksempel Visual Basic eller Powerbuilder. Språket er en variant av Basic.
Kurset inneholder blant annet følgende tema:

 • Gjennomgang av utviklingsmiljø
 • Gjennomgang av kodevindu og eventer i QBE Basic
 • Sette properties i design og run-time
 • Bruke database-funksjoner og SQL
 • Bruke objektbibliotek
 • Kalle DLL-funksjoner
 • Bruke timere i koden

QBE Vision Application Development II (2 dager)

Kurset er beregnet for brukere som har erfaring med bruk av QBE Vision. Hovedfokus på kurset er å bruke QBE Vision i kombinasjon med andre produkt gjennom bruk av COM og web services.

 • Objektorientering i QBE Basic
 • Bruk av COM-objekt
 • Bruk av ActiveX-komponeter
 • Utvikle COM-objekt i QBE Vision
 • Utvikle ActiveX-komponenter i QBE Vision
 • Bruke web services i QBE Vision
 • Utvikle web services i QBE Vision

QBE Vision Report (2 dager)

Kurset er beregnet for sluttbrukere som har lyst til å bygge opp egne rapporter. Det er en fordel med en viss erfaring med rapportverktøy og bruk av databaser, men det er ikke en forutsetning.

 • Bygge opp spørringer
 • Bruke Report Wizard
 • Gjennomgang av forskjellige type rapporter
 • Oppbygging av rapporter
 • Bruk av parametere
 • Bruk av subrapporter
 • Bruk av tabeller
 • Bruk av QBE Basic kode i rapporten

Kurset kan om ønskelig utvides med en avansert del. I denne delen gjennomgås bruk av QBE Vision Report gjennom Automation fra andre verktøy, avansert bruk av QBE Basic og andre tema som er nyttige for avanserte brukere.

QBE Query Builder (1 dag)

Kurset er beregnet for sluttbrukere som skal lage spørringer mot databaser. Vi går gjennom hvordan spørringer bygges opp med det visuelle språket Query-By-Example.

 • Kommandoer for å spørre mot tabeller og kolonner
 • Bruke aggregat-funksjoner
 • Gruppere i spørringer
 • Hvordan lage relasjoner (joins) mellom tabeller
 • Overføre resultat til Excel og Word
 • Eksport og import
 

Logg inn

Kundenummer: Passord: