QBE Vision versjon 13

QBE Vision versjon 13 er nå tilgjengelig for nedlasting for alle våre vedlikeholdskunder. Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du fritt laste ned den nye versjonen av de produktene som du har vedlikeholdsavtale for.

Nedlasting av QBE Vision versjon 13

For å benytte deg av denne tjenesten må du først logge deg inn via innloggingsdialogen til høyre på siden. Du benytter kundenummer og passord som du skal ha fått tilsendt på e-post, for å logge inn. Deretter velger du Support fra den horisontale menyen øverst og Nedlastinger fra den vertikale menyen til venstre. De nedlastingene som er tilgjengelig for deg, kommer da frem i dette skjermbildet.

En komplett produktinstallasjon for versjon 13 består av en zip fil som inneholder en installasjonspakke for produktet. For å installere versjon 13, må du gi inn lisensnøkkelen for produktet under installasjonen.

Hvis du er kunde med vedlikeholdsavtale og ikke har mottatt e-post med kundenummer, passord og lisensnøkler, eller har problemer med å logge inn eller laste ned den nye versjonen, send oss en e-post på .

Nedlasting av feilrettinger

Som vedlikeholdskunde kan du også laste ned siste feilrettingsrevisjon for alle versjoner av QBE Vision. En slik produktoppgradering består av en zip fil som inneholder alle de filene som er endret siden den originale versjonen av produktet ble sendt ut. Filene som lastes ned skal erstatte de originale filene med samme navn på installasjonskatalogen.

Nytt i QBE Vision versjon 13

QBE Vision versjon 13 innholder en rekke funksjonelle forbedringer i forhold til foregående versjon.

QBE Vision Developer

Utskrift til PDF filer

Det er nå mulig å skrive direkte til en PDF fil. Dette gjøres ved å angi navnet på en PDF fil, i stedet for et skrivernavn, når skriveren åpnes. De samme utskriftsfunksjonene som brukes for å skrive til en skriver, kan også benyttes for å lage en PDF fil. Denne løsningen gjør det mulig å produsere PDF filer på enkel måte fra QBE Basic kode.

Hint tekster

En hint-tekst er en kort tekst som er synlig når et edit-felt ikke har noe innhold. Teksten brukes for å gi brukeren et hint om hva som skal fylles inn i feltet. I det øyeblikket brukeren begynner å skrive noe i feltet, forsvinner teksten.

Typisk bruk av en slik tekst er å gi mer informasjon om bruken av feltet uten å måtte bruke ekstra plass i skjermbildet til en ledetekst. En hint-tekst kan defineres for feltet i Form Designer, eller den kan settes dynamiske fra programkode mens programmet kjører.

Bildene under viser noen eksempler på hvordan en slik hint-tekst kan brukes.







Combo Box med filtrering

En ny stil (Combo Dropdown Filter) kan nå spesifiseres for å angi at det skal legges på automatisk filtrering i en editerbar Combo Box. Når dette er angitt, filtreres dataene i listen automatisk mens brukeren skriver i feltet. Listen åpner seg når brukeren begynner å skrive, og bare de linjene som inneholder teksten som brukeren skriver vises i listen under tekstfeltet.

Bildet under illustrerer dette.



Ny kontrolltype: Filter List

En filterliste er en kontrolltype som kan benyttes for å vise elementer i en liste på forksjellige måter. Denne kontrolltypen støtter flere forskjellige måter å organisere og vise data på, og er mye mer fleksibel enn de andre kontrolltypene som tradisjonelt brukes til dette formålet.

Denne kontrolltypen støtter to forskjellige former å vise elementene i listen på:

 • Tabelloppsett. Elementene i listen vises i rader og kolonner. (På samme måte som for kontrolltypen List View.)
 • Listeoppsett. Elementene i listen vises i rader, men x og y posisjoner kan spesifiseres individuelt innenfor hver enkelt rad. Dette gjør det f.eks. mulig å vise informasjon over flere linjer innenfor en rad i listen.

Begge visningsformene støtter gruppering av elementene i listen. Grupper i en filterliste kan være ekspandert eller sammenslått.

De innebygde filtreringsmekanismene i filterlist kontrollen gjør det mulig å vise bare et utvalg av elementene i listen på skjermen. Når filtrering er slått på, vises bare de elementene som oppfyller filtreringsbetingelsene.

En filterliste kan være koblet til et edit-felt. Da vil innholdet i listen endre seg dynamisk i mens brukeren skriver i feltet, og det vil kun være de elementene som oppfyller filtreringsbetingelsen(e) som er gitt som vises, resten filtreres bort.

Skjermbildene under viser noen av mulighetene som denne kontrolltypen tilbyr:


Filterliste som viser data i rader og kolonner.


Variabel høyde på radene.


Bilder, knapper og flere linjer med informasjon for hvert element i listen.


Tabelloppsett og grupper.


Listeoppsett og grupper.


Grupper og Listeoppsett der det er mulig å velge flere elementer samtidig.


Filterliste som er knyttet til et edit-felt.


Filterliste med tabellopprett som er knyttet til et edit-felt.

Informasjonsvinduer

I QBE versjon 13 er del laget muligheter for å vise et vanlig QBE skjermbilde som et informasjonsvindu. Et informasjonsvindu er et flytende vindu som avviker fra et vanlig skjermbilde på følgende måter:

 • Det har avrundede hjørner ligner på et "tool tip" vindu.
 • Det settes automatisk usynlig når det deaktiveres.
 • Det er mulig å vise et informasjonsvindu med en tidsforsinkelse.
 • Parametre kan overføres til informasjonsvinduet når det settes synlig.

For å vise et vanlig QBE skjermbilde som et informasjonsvindu må det først lastes med LoadInfoForm funksjonen, og deretter settes synlig med ShowInfoForm funksjonen. QBE Basic koden som er definert for hendelsen InitShow i skjermbildet som skal vises som et informasjonsvindu, blir kjørt når dette settes synlig eller usynlig. Parametre kan overføres til informasjonsvinduet når ShowInfoForm funksjonen kalles.

Informasjonsvinduer kan brukes til forskjellige formål. Her er noen eksempler på bruk av informasjonsvinduer:

 • Vis tilleggsinformasjon om et element i en liste når brukeren trykker på en knapp for å se mer informasjon.
 • Varsle brukeren om at en hendelse har inntruffet ved å vise et informasjonsvindu nederst til høyre i skjermbildet eller skjermen.
 • Vis en vanlig QBE form som et informasjonsvindu.
 • Vis en avansert "tool tip" når musen føres over en gitt kontroll i skjermbildet, eller over et gitt område innenfor en kontroll.

Nedenfor er det noen eksempler som viser forskjellige måter å bruke informasjonsvinduer på:


Vis mer informasjon i et eget vindu når brukeren trykker på en knapp i skjermbildet.


Vis mer informasjon når brukeren beveger musen over et element i en liste.


Vis et informasjonsvindu nederst til høyre på skjermen for å varsle brukeren om en bestemt hendelse.

Kryptering

To nye funksjoner, EncryptString og DecryptString gjør det mulig å kryptere og dekryptere tekst. Krypteringsmetoden som benyttes er RC2-kryptering med en 128 bits nøkkel avledet av et passord ved hjelp av en MD5 nøkkeltransformasjonsalgoritme.

To nye funksjoner, EncryptFile og DecryptFile har blitt lagt til for å kryptere og dekryptere filer. Krypteringsmetoden er en 256 bits AES algoritme.

Ny funksjonalitet for Statuslinjen

Med QBE Vision versjon 13 er det mulig å skrive QBE Basic kode som blir kjørt når brukeren klikker på, eller fører musen over, felt på statuslinjen i et skjermbilde. De nye hendelsene er:

 • StatusBarClick
 • StatusBarMouseEnterItem
 • StatusBarMouseEnterItem

Eksemplet nedenfor viser et informasjonsvindu når brukeren beveger musen over et ikon på statuslinjen.

QBE Vision Report

Ny rapporttype: Excel Template Rapport

Denne rapporttypen benyttes for å produsere rapporter direkte til Excel regneark. Du definer utseendet på rapporten ved hjelp av en mal som er et vanlig Excel regneark. Deretter lager du en Excel Template rapport som genererer dataene som skal benyttes i rapporten. Når rapporten kjøres, vil QBE Report automatisk sette inn dataene på riktig sted og produsere det ferdige regnearket basert på malen, og med dataene flettet inn som beskrevet i Excel Template rapporten.


Regnearket som skal benyttes som mal


Excel Template rapporten


Det ferdige Excel regnearket

Bedre PDF støtte

Det er gjort en del generelle forbedringer når det gjelder generering av resultatfiler på PDF format.

Det er nå også mulig å kryptere PDF filer. Det må gis inn et passord for å åpne en kryptert PDF fil.

Resultatet fra rapportkjøringen kan nå lagres på PDF/A format i henhold til ISO 19005-1 standarden.

Innebygd støtte for strekkoder

Det er nå mulig å produsere rapporter som inneholder strekkoder uten å måtte installerte en spesiell strekkodeskrifttype på forhånd. Det kan spesifiseres for feltet når rapporten lages at innholdet skal vises som en strekkode.

Bedre funksjonalitet for søking ved utvikling av rapporter

Det er generelt lagt inn bedre søkefunksjonalitet ved utvikling av rapporter. Dette gjelder spesielt i Debuggeren. Det er også gjort enklere å åpne den tilhørende kildekoden ved å dobbeltklikke i søkeresultatet, også når søkeresultatet inneholder treff i flere forskjellige rapporter.

Feilmeldingsvinduet

Feilmeldinger skrives nå ut på en mer oversiktlig måte. Det er også enklere å navigere direkte til stedet der feilen har oppstått. Det er f.eks mulig å dobbeltklikke på feilmeldinger i feilmeldingsvinduet, også når et helt prosjekt syntakssjekkes. Den aktuelle rapporten åpnes, og det riktige elementet i rapporten velges automatisk.

Raskere eksekvering

Det er kraftig forbedring av ytelsen når det gjelder rapporter som inneholder tabeller i forhold til tidligere versjoner.

QBE Vision Query Builder

Query-By-Data

Dette er en ny spørremetode i versjon 13. Man tar utgangspunkt i en Query-By-Example spørring eller Visual Query spørring. Kolonner som er med i resultatsettet kan deretter brukes for å finne data.

Hvis man klikker på en kolonne, vil man få opp en liste med alle tilgjengelige kolonneverdier for denne kolonnen. Hvis man velger en eller flere kolonneverdier, vil disse bli matet tilbake i spørringen som søkebetingelse.

Hvis man gjentar denne prosessen med flere kolonner, vil man få et gradvis mindre resultatsett helt til man har funnet det man er ute etter.

SELECT UNION spørringer

Visual Query og Query-By-Example kan nå brukes til å lage UNION spørringer. Det vil si at to eller flere spørringer kombineres til ett resultat. Slike spørringer vil produsere en SQL med SELECT UNION.

Denne Query-By-Example-spørringen:


vil produsere følgende SQL (for MS Access):

SELECT c1.Firstname, c1.Lastname, c1.Birthdate
FROM Employee c1
WHERE c1.Sex = 'M'
UNION
SELECT c2.Firstname, c2.Lastname, c2.Birthdate
FROM `Employee Query` c2
WHERE c2.Sex = 'F'

INSERT INTO SELECT

Visual Query og Query-By-Example kan brukes til å sette inn data i en tabell direkte fra en spørring, dette tilsvarer SQL INSERT INTO <tabell> SELECT <spørring>.


En slik spørring består av to deler, en del inneholder insert-kommandoer, den andre delen består av en spørring som bruker print-kommandoer. Delene kobles deretter sammen ved hjelp av union. Spørringen over vil produsere SQL som ser ut som dette:

INSERT INTO Employee (Emp, Sex, Firstname, Lastname, Birthdate)
SELECT c2.Emp, c2.Sex, c2.Firstname, c2.Lastname, c2.Birthdate
FROM `Employee Query` c2

Flytende vinduer

I denne versjonen kan vinduer frigjøres fra tab-faner og gjøres flytende i egne separate vinduer som kan flyttes hvor du måtte ønske. For brukere som er mer komfortable med Multiple Document Interface (MDI) enn tab-faner, kan dette være nyttig.

Man kan enkelt gjøre en tab-fane om til et flytende vindu. Det er tilsvarende enkelt å gjøre det motsatte, gjøre et flytende vindu om til en tab-fane igjen.


 

Logg inn

Kundenummer: Passord: