QBE Vision versjon 14

QBE Vision versjon 14 er nå tilgjengelig for nedlasting for alle våre vedlikeholdskunder. Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du fritt laste ned den nye versjonen av de produktene som du har vedlikeholdsavtale for.

Nedlasting av QBE Vision versjon 14

For å benytte deg av denne tjenesten må du først logge deg inn via innloggingsdialogen til høyre på siden. Du benytter kundenummer og passord som du skal ha fått tilsendt på e-post, for å logge inn. Deretter velger du Support fra den horisontale menyen øverst og Nedlastinger fra den vertikale menyen til venstre. De nedlastingene som er tilgjengelig for deg, kommer da frem i dette skjermbildet.

En komplett produktinstallasjon for versjon 14 består av en zip fil som inneholder en installasjonspakke for produktet. For å installere versjon 14, må du gi inn lisensnøkkelen for produktet under installasjonen.

Hvis du er kunde med vedlikeholdsavtale og ikke har mottatt e-post med kundenummer, passord og lisensnøkler, eller har problemer med å logge inn eller laste ned den nye versjonen, send oss en e-post på .

Nedlasting av feilrettinger

Som vedlikeholdskunde kan du også laste ned siste feilrettingsrevisjon for alle versjoner av QBE Vision. En slik produktoppgradering består av en zip fil som inneholder alle de filene som er endret siden den originale versjonen av produktet ble sendt ut. Filene som lastes ned skal erstatte de originale filene med samme navn på installasjonskatalogen.

Nytt i QBE Vision versjon 14

QBE Vision Developer

Sjekk online hjelp for en mer detaljert beskrivelse av hva som er nytt.
 • Skalerbare skjermbilder

  Versjon 14 gir deg mulighet til å skalere skjermbilder opp og ned. Dette kan enten gjøres som valg i skjermbildet eller fra tastatur eller mus.

 • Skrollbare bilder

  I denne versjonen kan du sette et bildefelt til en fast størrelse og få scrollbarer hvis bildet er for stort til å vises innenfor rammene på bildefeltet.

 • Zoombare bilder

  Man kan legge inn mulighet for å zoome bilder opp og ned.

 • Kommentering av bilder

  Du kan legge inn kommentarer og merknader på bilder. Dette kan brukes for å sette fokus på eller forklare visse deler av et bilde.

 • Flersiders TIFF-filer

  Versjon 14 har støtte for flersiders TIFF-filer. Det er lagt inn støtte i runtime for å velge hvilken side som skal vises.

 • Støtte for JSON

  Det er lagt inn støtte for JSON i versjon 14. JSON er et datautvekslingsformat som har bakgrunn i Javascript, men som etterhvert er mye brukt i andre miljø og språk. Man kan lese til og fra JSON fra QBE Basic-klasser.

 • Forbedret støtte for PDF

  Versjon 14 har forbedret støtte for PDF:

  • PDF/A. PDF/A er en standard beregnet for arkivering. Det er beregnet for data som skal kunne leses i overskuelig framtid.
  • Støtte for å legge med fonter i PDF-filen. Man kan velge å ta med alle, noen eller ingen fonter med i PDF-dokumentet som lages.
  • Støtte for å passordbeskytte PDF-dokument.

 • Forbedret Repository-funksjonalitet

  Skjermbildene som brukes for Repository-funksjonaliten er skrevet om. Dette er gjort for å gi bedre funksjonalitet og utseende.

 • Bedre kodeeditor

  Kodeeditoren er forbedret på følgende områder:

  • Bedre syntakshjelp for parametere til funksjoner og medlemmer i typer og klasser.
  • Syntakshjelp tar vare på informasjon fra siste feilfrie syntakssjekk. Tidligere versjoner slettet all tidligere informasjon ved syntakssjekking sånn at man ikke hadde syntakshjelp etter en syntakssjekk med feil.

 • Bedre støtte for bokmerker

  Versjon 14 har fått flere kommandoer for å gjøre bruk av bokmerker bedre. Bokmerkene er tilgjengelige i et eget vindu i QBE Developer.

QBE Vision Report

Online hjelp inneholder mer detaljerte beskrivelser på nye ting.
 • Tabellfelt

  • Bedre ytelse, spesielt for større rapporter
  • Ny funksjonalitet for å kontrollere sideskift.
  • Gruppeseksjoner kan ha sin egen datastrøm.
  • Detail Overflow Header og Detail Overflow Footer er lagt inn som nye seksjonstyper. Disse seksjonene brukes hvis det oppstår sideskift på en detaljline
  • Det er nå mulig å kalle QBE Basic kode mens man bygger en tabell. Man kan legge inn kode som eksekveres for hver ny linje eller ved definerte bruddnivå i tabellen.

 • Matrix-felt

  • Nye funksjoner for å gjøre det enklere å kontrollere layout på matrisen.
  • Ny funksjonalitet for å generere Excel formler ved eksport til Excel. Dette er aktuelt ved bruk av aggregeringsfunksjoner.

 • Textbox-felt

  Mulighet for forsinket oppdatering av data. Dette kan brukes hvis du legger inn data i starten på en rapport, men verdiene blir ikke kalkulert før på slutten.

 • Bildefelt

  • Bedre bildekvalitet enn tidligere versjoner.
  • Støtte for PNG format.

 • Report Wizard

  • Enklere å bruke flate filer som datastrøm fra wizard.
  • Mulig å bruke lokale SQL-spørringer som datastrøm i wizard.
  • Kan lage rapporter basert på tabell felt.
  • Kan lage rapporter med indekslister.

 • Query Builder

  • Enklere å legge til kolonnebeskrivelser for alle typer spørringer.
  • Bedre støtte for spørringer basert på flate filer.
  • For SQL spørringer er det mulig å legge til kolonnebeskrivelser automatisk.

 • Forbedret rapportgenerering

  • Genereringen av rapporter er uavhengig av standard printer. Tidligere versjoner av QBE Report var avhengig av at en standard printer var satt opp.

 • Forbedret Excel Template Report

  • Matrix felt kan nå bruker i Excel Template Reports.
  • Mulig å bruke named ranges fra design når man refererer til Excel celler.

 • Debugging

  • Mulig å sette breakpoint i inkluderte filer.
  • Debuggeren kan brukes til å se på og endre verdier i datastrøm-kolonner.

 • Forhåndsvisning

  • Du kan panorere og zooome ved hjelp av mus.
  • Du kan sette fil encoding, desimalseparator, datoformat og kolonneseparator i eksportdialogen for å bestemme format på eksportfil.
  • Søkeresultat, kommentarer og indekser vises uthevet i forhåndsvisning. Dette gjør det enklere å se relevant informasjon.

 • Eksportformater

  • Det er nå mulig å eksportere som kommaseparert fil (CSV).
  • Mulig å eksportere som UTF-8 eller Unicode..
  • Når man eksporterer til tekstformat er det mulig å sette fil encoding, desimalseparator, datoformat og kolonneseparator.
  • Bedre PDF generering. Støtte for PDF/A, font embedding og mulighet for passordbeskytte PDF filer. (Denne funksjonaliteten ble tilgjengelig i de seneste QBE 13-oppdateringene.)

QBE Vision Query Builder

Sjekk online hjelp for mer detaljer på hva som er nytt.
 • Classic mode

  Den største nyheten i versjon 14 er Classic Mode. Classic Mode er et forsøk på å forenkle bruken av Query Builder. For å gjøre den enklere å bruke er noe funksjonalitet fjernet eller forenklet:

  • Spørrevinduer har bare en samtidig instans. Det vil si at kun ett SQL vindu, ett Query-by-Example-vindu eller ett Visual Query-vindu kan være oppe samtidig. Du kan også konfigurere Query Builder sånn at kun de spørrevinduene du bruker er tilgjengelig etter oppstart. Hvis du f.eks kun bruker Query-By-Example, kan du fjerne SQL- eller Visual Query-vindu.
  • Kun ett resultatvindu. Bare ett resultat vises samtidig, når du kjører en ny spørring vil det gamle resultatet bli fjernet. Spørringer med flere resultatsett vil likevel vise alle resultatsettene.
  • Database-delen er ikke synlig i Classic Mode. Å koble til database servere skjer utelukkende fra hovedmeny.
  • Verktøylinjen er har færre verktøy for å kun inkludere de verktøyene som er mest brukt.

 • Forbedret støtte for union spørringer

  Version 13 fikk støtte for spørringer med union. I den versjonen støttes UNION og UNION ALL. Denne versjonen har i tillegg støtte for INTERSECT og EXCEPT (MINUS i Oracle).

 • Raskere resultatvisning

  Visning av store resultat er betydelig raskere i denne versjonen. For eksempel tok et resultatsett med 250000 rader 30 sekunder i versjon 13. Samme resultatsett tar 4 sekunder i versjon 14.

 • Forbedret generering av SQL

  • Forbedret formattering av SQL-koden som genereres for å gjøre den lettere å lese.
  • Objektnavn, f.eks tabellnavn, kan genereres med eller uten databasenavn og skjema. Et eksempel kan være at et fullstendig navn på en tabell i Sybase eller Microsoft SQL Server er qbedemo.dbo.Employee.
   Du kan nå velge å ta med eller utelate database navn og/eller objekt eier. Sånn at qbedemo.dbo.Employee kan genereres som qbedemo..Employee eller dbo.Employee eller kun Employee.
   Dette kan være nyttig hvis du skal kjøre en spørring på en annen database, men med samme tabeller.

 • Funksjoner for å beskrive relasjoner i Query-by-Example

  Query-by-Example bruker eksempelelement for å definere koblinger og delspørringer. En kobling (join) lages f.eks. ved å legge inn samme eksempelelement i to kolonner.
  Dette kan nå gjøres mer eksplisitt og entydig. Du kan f.eks definere et eksempelelement _emp i en kolonne, deretter kan du skrive join(_emp). i en annen kolonne for å si at dette skal være en koling mellom de to kolonnene. Dette kan bruker for flere typer relasjoner mellom kolonner eller tabeller.

  • join(_eksempelelement) eller innerjoin(_eksempelelement) for å definere en kobling.
  • outerjoin(_eksempelelement) for å lage en ytre kobling.
  • fullouterjoin(_eksempelelement) for å lage en ytre kobling for begge tabeller.
  • subquery(_eksempelelement) for å lage en spørring med delspørring.
  • exists(_eksempelelement) og notexists(_eksempelelement) for å lage en spørring med delspørring som bruker EXIST/NOT EXISTS.
  • correlate(_eksempelelement) kan brukes for å lage korrelert spørring med delspørring.
  • union(_eksempelelement), unionall(_eksempelelement), intersect(_eksempelelement) og except(_eksempelelement) kan brukes til å lage kombinasjoner mellom to separater spørringer.

 • Spørringer med flere resultatsett til Microsoft Excel og Word

  En spørring kan ha flere resultatsett, f.eks sp_help i Sybase og Microsoft SQL Server. I tidligere versjoner ble kun det første resultatsettet overført til Excel og Word.
  I denne versjonen vil alle resultatsett bli overført. Hvert resultatsett vil få sitt eget ark i Excel, mens hvert resultatsett vil få sin egen tabell i Word.

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: