QBE Vision versjon 15

QBE Vision versjon 15 er nå tilgjengelig for nedlasting for alle våre vedlikeholdskunder. Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du fritt laste ned den nye versjonen av de produktene som du har vedlikeholdsavtale for.

Nedlasting av QBE Vision versjon 15

For å benytte deg av denne tjenesten må du først logge deg inn via innloggingsdialogen til høyre på siden. Du benytter kundenummer og passord som du skal ha fått tilsendt på e-post, for å logge inn. Deretter velger du Support fra den horisontale menyen øverst og Nedlastinger fra den vertikale menyen til venstre. De nedlastingene som er tilgjengelig for deg, kommer da frem i dette skjermbildet.

En komplett produktinstallasjon for versjon 15 består av en MSI fil som inneholder en installasjonspakke for produktet. For å installere versjon 15, må du gi inn lisensnøkkelen for produktet under installasjonen.

Hvis du er kunde med vedlikeholdsavtale og ikke har mottatt e-post med kundenummer, passord og lisensnøkler, eller har problemer med å logge inn eller laste ned den nye versjonen, send oss en e-post på .

Nedlasting av feilrettinger

Som vedlikeholdskunde kan du også laste ned siste feilrettingsrevisjon for alle versjoner av QBE Vision. En slik produktoppgradering består av en zip fil som inneholder alle de filene som er endret siden den originale versjonen av produktet ble sendt ut. Filene som lastes ned, skal erstatte de originale filene med samme navn på installasjonskatalogen.

Hva er nytt i QBE Vision versjon 15

QBE Vision Developer

Sjekk online hjelp for en mer detaljert beskrivelse av hva som er nytt.
 • Støtte for lesing av Excel filer

  Den forhåndsdefinerte CExcelReader klassen inneholder et høynivå grensesnitt for å lese data fra Excel arbeidsbøker lagret på Excel 2007 (.xlsx) format. CExcelReader klassen leser data dirkete fra .xlsx filen uten å bruke Excel, og Excel trenger derfor ikke å være installert på maskinen. Du kan bruke denne klassen for å importere data fra en Excel arbeidsbok istedenfor å bruke OLE Automation for å starte Excel og la Excel hente dataene. Det går mye raskere å lese data direkte via CExcelReader enn å gå via OLE Automation mot Excel.

 • Bedre støtte for å lese XML filer

  Den forhåndsdefinerte klassen CXml er en XML parser som inneholder et grensesnitt for å lese data lagret i XML (Extensible Markup Language) format. Denne klassen kan benyttes som et alternativ til funksjonene LoadXmlFile og LoadXmlString for å lese data lagret i XML format.

 • Bedre støtte for å lese JSON filer

  Den forhåndsdefinerte klassen CJson er en JSON parser som inneholder et grensesnitt for å lese data lagret i JSON (JavaScript Object Notation) format. Denne klassen kan benyttes som et alternativ til funksjonene LoadJsonFile og LoadJsonString, for å lese data lagret i JSON format.

 • Bedre støtte for bilder og ikoner i PNG format

  I tillegg til BMP formatet er det nå mulig å bruke bilder i PNG formatet for å legge grafiske symboler på knapper og mange andre kontroller.

 • Transparente bilder

  QBE Vision støtter nå transparente (delvis gjennomsiktige) bilder både på knapper og i andre kontroller. Transparente bilder kan ha helt eller delvis gjennomsiktige piksler. Helt transparente deler av bilder er 100% gjennomsiktig. Du kan se bakgrunnen som ligger bak bildet. Delvis gjennomsiktige deler av bildet kombinerer bakgrunnen med bildet for å lage en gjennomskinnelighet. Delvis transparente bilder kan f.eks. brukes på knapper, verktøylinjer og menyer for å lage myke kanter på ikoner slik at de kombineres bedre med bakgrunnen. Bildeformater som støtter gjennomsiktighet er 32-bit BMP (24-bit farge og 8-bit gjennomsiktighet) og PNG.

 • Utvidelse av informasjonsboks-funksjonene

  Det er nå mulig å benytte to linjer med tekst i det øverste feltet i en informasjonsboks. Det er også mulig å spesifisere om informasjonsboksen skal inneholde en Angre-knapp eller ikke. Funksjonalitet er også lagt til for å vise en fremdriftslinje med informasjon om prosent som er fullført i informasjonsboksen. QBE Vision funksjonene som berøres av dette er InfoBoxInit og InfoBoxText.

 • Ny funksjonalitet i Chart-kontrollen

  QBE Vision versjon 15 inkluderer mye ny funksjonalitet i Chart-kontrollen.

  • Forbedret tegning av både linje- og stolpediagram. Kantutjevning benyttes nå ved tegning av både tekst og grafikk. Kantutjevning er en teknikk som benyttes for å tegne tekst, sirkler og linjer, slik at disse blir glattere og fremstår som mer naturlig.
  • Tilpasning av diagrammer. Chart-kontrollen tilbyr nå flere muligheter for å tilpasse diagrammer, både ved design og under kjøring av applikasjonen, slik at helhetsinntrykket blir bedre.
  • Utskrift av diagrammer til PDF-filer. Vi har gjort noen endringer i måten diagrammer opprettes på nå de skrives til PDF-filer. QBE Vision tegner nå diagrammene som vektorgrafikk på PDF-filen. Tidligere QBE Vision versjoner opprettet diagrammer som bilder i PDF-filen.

 • Ny funksjonaltiet i debuggeren

  En ny kommando, Function Call Trace, benyttes for å slå logging av funksjonskall på og av. Hvis logging av funksjonskall er slått på, logger QBE Vision debuggeren alle funksjonskall som utføres, med parametere, mens programmet kjører. Debuggeren i QBE Versjon 15 inneholder også en helt ny dialog for å se på og editere tekststrenger.

 • Utseendeforandringer

  I QBE Vision versjon 15 er det gjort noen utseendemessige forandringer i Tab-kontrollen slik at denne har fått er mere moderne utseende. Dette gjelder dersom mappekortene ikke er plassert på oversiden av Tab-kontrollen.

QBE Vision Report

Online hjelp inneholder en detaljert beskrivelse av all ny funksjonalitet i QBE Vision Report versjon 15.
 • Ny funksjonalitet i Chart-feltet

  QBE Vision Report versjon 15 inkluderer mye ny funksjonalitet i Chart-feltet.

  • Forbedret tegning av både linje- og stolpediagram. Kantutjevning benyttes nå ved tegning av både tekst og grafikk. Kantutjevning er en teknikk som benyttes for å tegne tekst, sirkler og linjer, slik at disse blir glattere og fremstår som mer naturlig.
  • Tilpasning av diagrammer. Det nå flere muligheter for å tilpasse diagrammer, både ved design og under kjøring av rapporten, slik at helhetsinntrykket blir bedre.
  • Utskrift av diagrammer til PDF-filer. Vi har gjort noen endringer i måten diagrammer opprettes på nå de skrives til PDF-filer. QBE Vision Report tegner nå diagrammene som vektorgrafikk på PDF-filen. Tidligere QBE Vision Report versjoner opprettet diagrammer som bilder i PDF-filen.

 • Støtte for lesing Excel filer

  Den forhåndsdefinerte CExcelReader klassen inneholder et høynivå grensesnitt for å lese data fra Excel arbeidsbøker lagret på Excel 2007 (.xlsx) format. CExcelReader klassen leser data dirkete fra .xlsx filen uten å bruke Excel, og Excel trenger derfor ikke å være installert på maskinen. Du kan bruke denne klassen for å importere data fra en Excel arbeidsbok istedenfor å bruke OLE Automation for å starte Excel og la Excel hente dataene. Det går mye raskere å lese data direkte via CExcelReader enn å gå via OLE Automation mot Excel.

 • Bedre støtte for å lese XML filer

  Den forhåndsdefinerte klassen CXml er en XML parser som inneholder et grensesnitt for å lese data lagret i XML (Extensible Markup Language) format. Denne klassen kan benyttes som et alternativ til funksjonene LoadXmlFile og LoadXmlString for å lese data lagret i XML format.

 • Bedre støtte for å lese JSON filer

  Den forhåndsdefinerte klassen CJson er en JSON parser som inneholder et grensesnitt for å lese data lagret i JSON (JavaScript Object Notation) format. Denne klassen kan benyttes som et alternativ til funksjonene LoadJsonFile og LoadJsonString for å lese data lagret i JSON format.

 • Ny funksjonalitet i debuggeren

  En ny kommando, Function Call Trace, benyttes for å slå logging av funksjonskall på og av. Hvis logging av funksjonskall er slått på, logger QBE Vision debuggeren alle funksjonskall som utføres, med parametere, mens programmet kjører.
  Debuggeren i QBE Versjon 15 inneholder også en helt ny dialog for å se på og editere tekststrenger.

QBE Vision Query Builder

Sjekk online hjelp for å lese mer om hva som er nytt i QBE Vision Query Builder versjon 15.
 • Feilrettinger og stabilitet

  I denne versjonen av QBE Vision Query Builder har hovedfokuset vært feilrettinger og forbedringer av stabilitet.

 • Brukergrensesnitt

  Brukergrensesnittet har blitt en del forenklet ved at det ikke lenger et knapper på verktøylinjen for sjelden brukte kommandoer. Disse kommandoene er nå bare tilgjengelig som meny-kommandoer.

 • Bedre støtte for Unicode and UTF-8

  Det er nå mulig å benytte Unicode og UTF-8 tegnsett i filer i forbindelse med Import- og Eksport kommandoene.

 • Bedre støtte for kolonner av type CLOB and BLOB i databaser.

  Det har blitt lagt til nye kommandoer for å se på innholdet av BLOB and CLOB kolonner i resultatvinduet.

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: