QBE Vision versjon 16

QBE Vision versjon 16 er nå tilgjengelig for nedlasting for alle våre vedlikeholdskunder. Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du fritt laste ned den nye versjonen av de produktene som du har vedlikeholdsavtale for.

Nedlasting av QBE Vision versjon 16

For å benytte deg av denne tjenesten må du først logge deg inn via innloggingsdialogen til høyre på siden. Du benytter kundenummer og passord som du skal ha fått tilsendt på e-post, for å logge inn. Deretter velger du Support fra den horisontale menyen øverst og Nedlastinger fra den vertikale menyen til venstre. De nedlastingene som er tilgjengelig for deg, kommer da frem i dette skjermbildet.

En komplett produktinstallasjon for versjon 16 består av en MSI fil som inneholder en installasjonspakke for produktet. For å installere versjon 16, må du gi inn lisensnøkkelen for produktet under installasjonen.

Hvis du er kunde med vedlikeholdsavtale og ikke har mottatt e-post med kundenummer, passord og lisensnøkler, eller har problemer med å logge inn eller laste ned den nye versjonen, send en e-post til .

Nedlasting av feilrettinger

Som vedlikeholdskunde kan du også laste ned siste feilrettingsrevisjon for alle versjoner av QBE Vision. En slik produktoppgradering består av en ZIP fil som inneholder alle de filene som er endret siden den originale versjonen av produktet ble sendt ut. Filene som lastes ned, skal erstatte de originale filene med samme navn på installasjonskatalogen.

Hva er nytt i QBE Vision versjon 16

QBE Vision Developer

Se online hjelp for en mer detaljert beskrivelse av hva som er nytt.
 • Støtte for redigerbare celler med en filterliste i ListView kontroller

  En FilterList kontroll kan nå kobles til en celle i en redigerbar ListView kontroll. Når du begynner å skrive noe i den redigerbare cellen i ListView kontrollen, vises innholdet i FilterList kontrollen automatisk i en nedtrekksliste under cellen. Innholdet i listen endret seg dynamisk. Listen inneholder til enhver tid bare den delen av den fulle listen som inneholder teksten som er skrevet inn i cellen.

 • Tab-kontroller uten faneoverskrifter

  Vanligvis er faneoverskriftene i en Tab-kontroll synlige slik at brukeren kan bytte mellom sidene ved å klikke på overskriftene. I QBE Vision 16 er det implementert en ny stil for Tab-kontroller som heter Container. Denne stilen gjør det mulig å bruke Tab-kontroller uten å vise faneoverskriftene. I stedet for å la brukeren bytte mellom sider ved å klikke på faneoverskriften, kontrollerer applikasjonen hvilken side som til enhver tid skal vises fra programkoden. Denne nye Tab-kontroll stilen kan være veldig nyttig fordi du da kan bruke Form Designer til å legge til mange forskjellige sider i en Tab kontroll i et skjermbilde og vise den ønskede siden fra programkoden avhengig av gitte betingelser.

 • Bedre støtte for å lese og skrive CSV-filer

  QBE Vision 16 introduserer to nye klasser for å lese og skrive CSV-filer. CCsvReader-klassen inneholder et høynivå API for å lese tekstfiler der verdiene er adskilt med et separatortegn, og CCsvWriter-klassen inneholder et høynivå API for å skrive tekstfiler der verdiene er adskilt med et separatortegn.

 • Forbedret håndtering av utklippstavlen

  Den nye CClipboard-klassen inneholder metoder som forenkler overføring av data til og fra utklippstavlen. Denne klassen kan benyttes i forbindelse med Klipp ut/ Kopier / Lim inn kommandoer til å implementere mekanismer for å overføre data til og fra utklippstavlen. Klassen inneholder metoder for å kopiere og lime inn data i ren tekst eller RTF-format. Den støtter også data i Windows FileDrop-format.

 • Ytelsesforbedringer

  Et antall nye funksjoner er lagt til i funksjonsbiblioteket. Disse funksjonene kan erstatte allerede eksisterende funksjoner i funksjonsbiblioteket og eksekverer betydelig raskere enn de eksisterende funksjonene.

QBE Vision Report

Se online hjelp for en mer detaljert beskrivelse av hva som er nytt i QBE Vision Report.
 • Forbedret Matrix-funksjonalitet

  QBE Vision Report versjon 16 inneholder mye ny funksjonalitet for Matrix-feltet. Du kan nå organisere dataene i matrisen i flere nivåer av rad- og / eller kolonnegrupper. Radgrupper utvides vertikalt på siden. Kolonnegrupper utvides horisontalt på siden. Rammer rundt Matrix-felter og på rutenettet inne i feltet kan nå også defineres på en mer fleksibel måte. Du kan angi farge eller linjestil på rammen rundt Matrix-feltet og du kan spesifisere om du vil vise rutenett og eventuelt hvilken farge som skal benyttes på rutenettet. Rammer kan også legges til på rad- og kolonnegrupper for å markere de forskjellige gruppene i Matrix feltet.

 • Bedre støtte for å lese og skrive CSV-filer

  QBE Vision 16 introduserer to nye klasser for å lese og skrive CSV-filer. CCsvReader-klassen inneholder et høynivå API for å lese tekstfiler der verdiene er adskilt med et separatortegn, og CCsvWriter-klassen inneholder et høynivå API for å skrive tekstfiler der verdiene er adskilt med et separatortegn.

 • Raskere eksekvering av Excel mal-rapporter

  Tidligere versjoner av QBE Vision Report brukte Microsoft Excel for å generere XLSX resultatfilen. QBE Vision Report 16 har innebygd funksjonalitet for å genererer Microsoft Excel XLSX filer. Den innebygde funksjonaliteten er mer effektiv og genererer XLSX filer mye raskere. Den innebygde funksjonaliteten kan benyttes i de fleste tilfeller og krever heller ikke at Microsoft Excel er installert på maskinene som skal kjører rapporten.

QBE Vision Query Builder

Se den elektroniske brukerhåndboken for en mer detaljert beskrivelse av den nye funksjonaliteten i QBE Vision Query Builder.
 • Resultatvinduet

  Nye kommandoer er lagt til i popup-menyene i resultatvinduet for å lage enkle rapporter basert på dataene som vises i resultatvinduet. Kommandoene viser en dialog med en enkel rapportveiviser som lar deg lage både tabell- og matrisestilrapporter i PDF- eller Excel-format.

 • Databasevinduet

  Et antall nye kommandoer er lagt til i hurtigmenyene for tabeller, views og prosedyrer i databasevinduet.

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: