QBE Vision Developer

QBE Vision Developer er et komplett utviklingsverktøy for utvikling av tradisjonelle Microsoft Windows applikasjoner som kjører på alle Windows plattformer. Produktet er velegnet til alle typer applikasjonsutvikling, fra små enkle løsninger til store og avanserte systemer. Produktet kjennetegnes ved at det er enkelt å bruke, og at det er et programutviklingsverktøy som gjør det mulig å utvikle dataprogrammer svært raskt.

Visuell utvikling

QBE Vision Developer er et RAD (Rapid Application Development) verktøy og har en rekke innebygde komponenter som automatiserer konstruksjon av grafiske brukergrensesnitt. Applikasjonsutvikling med QBE Vision Developer starter som regel med utvikling av brukergrensesnittet som en prototyp for det ferdige programmet. Prototypen blir deretter gradvis utviklet og forbedret til å produsere den ferdige løsningen.

Utviklingsmiljøet har omfattende støtte for feilsøking gjennom en integrert debugger. Denne gir blant annen mulighet for å legge inn brudd i programkoden, kjøre programkoden setning for setning, overvåke innholdet i variabler og uttrykk og å se på innholdet av variabler og GUI elementer i skjermbildet.

Standard programmeringsspråk

Programmeringsspråket som benyttes i QBE Vision er QBE Basic som er svært likt det programmeringsspråket som Microsoft benytter i VB og sine Office produkter. QBE Basic inneholder i tillegg en del utvidelser for objektorientert programmering som klasser, innkapsling, arv og virtuelle funksjoner.

QBE Basic koden kan kjøres via en interpretator, som er det mest hensiktsmessige i utviklings- og testfasen, eller kompileres til pkode som gir raskere eksekvering av koden og hurtigere oppstart av skjermbildene.

Funksjonsbibliotek

QBE Vision Developer leveres med et omfattende funksjonsbibliotek. Kombinert med QBE Basic programmeringsspråket gir dette utvikleren full frihet når det gjelder å utvikle programlogikken i applikasjonen

Rask og enkel databaseaksess

QBE Vision støtter alle de mest kjente relasjonsdatabasene som Oracle, SQL Server og Sybase gjennom databaseleverandørenes egne databasebiblioteker. Dette gir rask databaseaksess og direkte tilgang til all funksjonalitet som det underliggende databasesystemet støtter. QBE Vision støtter også ODBC og OLE DB protokollene for tilkobling til datakilder som støtter disse standardene.

QBE Vision sitt funksjonsbibliotek inneholder et rekke funksjoner som gjør det svært enkelt å programmere mot databasen fra QBE Basic språket, f.eks. funksjoner for å fylle inn data som returneres fra SQL spørringer direkte inn i GUI elementer i skjermbilder.

Objektbiblioteker

QBE Basic kode som skal gjenbrukes i mange applikasjoner, kan lagres i objektbiblioteker. Dette resulterer i mindre applikasjoner og enklere vedlikehold av koden. Endringer som gjøres i objektbibliotekene får umiddelbar effekt i alle applikasjonene som bruker biblioteket.

Det er også mulig å lagre skjermbilder med underliggende kode i objektbiblioteker. Disse kan senere gjenbrukes som en del av andre skjermbilder.

SQL Query Builder

Utforming og testing av SQL setninger er en svært viktig del av utviklingen av et applikasjonssystem. QBE Vision Query Builder leveres som en del av QBE Vision Developer. Dette produktet gjør det enkelt å bygge opp og teste komplekse SQL setninger via et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt.

Rapportgenerator

QBE Vision Developer inneholder rapportgeneratoren QBE Vision Report. Dette er en svært slagkraftig rapportgenerator som kan benyttes for lage alle typer rapporter som naturlig inngår i et applikasjonssystem.

Integerasjon

QBE Vision Developer støtter en rekke standarder for integrasjon og kommunikasjon med andre applikasjoner, inkludert ActiveX, OLE Automation, ODBC, COM, HTTP, FTP og XML.

Last ned produktark i PDF format

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: