QBE Vision Query Builder

QBE Vision Query Builder er et verktøy som på en rask og enkel måte lar deg kjøre spørringer mot databaser. Query Builder støtter to spørrespråk, SQL og Query-By-Example (QBE). Produktet støtter de fleste kjente relasjonsdatabaser. Oracle, Microsoft SQL Server og Sybase har direkte støtte, mens andre databaser støttes gjennom ODBC og OLE DB. Query Builder er et produkt som egner seg både for sluttbrukere og avanserte brukere.

QBE (Query-By-Example)

Query-by-example er et grafisk spørrespråk som er godt egnet for sluttbrukere. Med få tastetrykk og enkle kommandoer kan man lage både enkle og mer komplekse spørringer. Det kreves ingen SQL-erfaring eller kjennskap til kompleks SQL-syntaks for å lage spørringer mot databaser.

QBE er også et nyttig verktøy for utviklere og avanserte brukere. Utviklere som skal lage SQL setninger kan bruke QBE som verktøy for å forenkle utviklingen. Man kan ta utgangspunkt i en QBE spørring der man lager koblinger mellom tabellene og søkebetingelser. Deretter kan man få generert SQL ut fra denne og eventuelt jobbe videre med denne etterpå. Med dette sparer man mye tid som ellers går med til å skrive den omfattende og komplekse SQL-syntaksen. QBE har også støtte for oppdatering og sletting av data.

SQL

For mer avanserte brukere kan SQL benyttes for å spørre mot databaser eller for å oppdatere databaser. Det er mulighet for å ha flere SQL-setninger i samme vindu. Hvis man har flere SQL-setninger i samme vindu, kan man fritt velge hvilken av dem som skal kjøres. Det er også mulig å merke og kjøre flere SQL-setninger samtidig.

Eksport/import av data

Query Builder kan brukes til å overføre data mellom to databaser eller for å importere data fra filer. Det er selvsagt mulighet for å eksportere data ut på filer. Dette gjør at Query Builder kan være et nyttig verktøy hvis man trenger å mellomlagre data på filer eller å flytte data fra en database til en annen.

Integrasjon mot Excel og Word

Resultat fra spørringer kan enkelt overføres til Excel eller Word. Med ett tastetrykk kan en spørring eller innholdet i et resultatvindu overføres til Excel eller Word.

Integrasjon med QBE Vision Report

Spørringer i Query Builder kan brukes som utgangspunkt for å lage rapporter i QBE Vision Report. Ved hjelp av en wizard kan man bygge opp en rapport som bruker spørringen som datakilde. Integrasjonen med QBE Vision Report gjør det mulig å skrive resultat til kjente formater som PDF og HTML.

Grafer

Query Builder har en egen grafmodul for å vise resultat fra spørringer som grafer.

Last ned produktark i PDF format

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: