QBE Vision Report

QBE Vision Report er et komplett rapportverktøy for utvikling av rapporter som kjører på alle Windows plattformer. Produktet er velegnet til alle typer rapporter, fra små enkle utlistinger til store og avanserte rapporter med kodeavhengig resultat. Produktet kjennetegnes ved at det er enkelt å bruke, og at det inneholder komponenter som gjør det mulig å utvikle avanserte rapporter svært raskt.

Visuell utvikling

QBE Vision Report har en rekke hjelpemidler som automatiserer konstruksjon av rapporter. Rapportutvikling med QBE Vision Report starter som regel med at man definerer spørringer som skal fore rapportdefinisjonen med data. Spørringene kan lages visuelt og kan prototypes før man starter med selve rapportdefinisjonen.

Man kan lage den første rapportlayouten selv eller bruke den innebygde rapportveiviseren. Prototypen kan deretter gradvis utvikles og forbedres til å produsere den ferdige rapporten.

Ved manuell oppbygning av rapporten kan man benytte seg av kraftfulle hjelpemidler som oppslagsfunksjoner, subrapporter, tabeller, matriser, pivottabeller, grafer og ActiveX komponenter.

De fleste rapporter trenger parametre og QBE Vision Report støtter både parametre som er vanlige inntastingsfelt og parametre der brukeren får mulige parameterverdier presentert i en liste der det er mulig å velge en eller flere linjer. Listeverdiene kan være enten konstanter eller verdier som hentes i fra databasen.

Utviklingsmiljøet har omfattende støtte for feilsøking gjennom en integrert debugger. Denne gir blant annen mulighet for å legge inn brudd i programkoden, kjøre programkoden setning for setning, overvåke innholdet i variabler og uttrykk og å se på innholdet av variabler og felt i rapporten.

Man kan definere og lagre rapporter enten på QBE Vision Report sitt proprietære rapportformat eller på Reporting Services formatet (RDL) som er definert av Microsoft.

Standard programmeringsspråk

Programmeringsspråket som benyttes i QBE Vision Report er QBE Basic som er svært likt det språket som Microsoft benytter i VB og sine Office produkter. QBE Basic inneholder i tillegg en del utvidelser for objektorientert programmering som klasser, innkapsling, arv og virtuelle funksjoner.

Funksjonsbibliotek

QBE Vision Report leveres med et omfattende funksjonsbibliotek. Kombinert med QBE Basic programmeringsspråket gir dette utvikleren full frihet når det gjelder å utvikle programlogikken i rapporten.

Det finnes innebygde funksjoner for å hente informasjon om rapportkjøringen som f.eks sidenummer, rapportnavn, størrelsen på arket etc. Man kan detaljstyre pagineringen fra QBE Basic koden ved å sjekke hvor mye plass det er igjen på siden.

Rask og enkel databaseaksess

QBE Vision Report støtter de mest kjente relasjonsdatabasene som Oracle, SQL Server og Sybase gjennom databaseleverandørenes egne databasebiblioteker. Dette gir rask databaseaksess og direkte tilgang til all funksjonalitet som det underliggende databasesystemet støtter. QBE Vision Report støtter også ODBC og OLE DB protokollene for tilkobling til datakilder som støtter disse standardene.

I tillegg kan man definere datakilder med data som kommer i fra filer med formatene CSV, dBase, XML og fastlengde Ascii. Ved hjelp av OLE Automation og Web Services kan man bygge opp datakilder (datapipe) fra programkode når rapporten startes.

QBE Vision sitt funksjonsbibliotek inneholder en rekke funksjoner som gjør det svært enkelt å programmere mot databasen fra QBE Basic språket, f.eks. funksjoner for å fylle inn data som returneres fra SQL spørringer direkte inn i feltene i rapporten.

Det er også mulig å oppdatere databasen under kjøring av rapporten. Dette gjør at det er mulig å logge f.eks. hvem som har generert rapporter.

Objektbiblioteker

Spørringer og oppslagsfunksjoner som skal gjenbrukes i mange rapporter kan lagres i objektbiblioteker. Dette resulterer i mindre rapporter og enklere vedlikehold av koden. Endringer som gjøres i objektbibliotekene får umiddelbar effekt i alle rapportene som bruker biblioteket.

Integerasjon

QBE Vision Report støtter en rekke standarder for integrasjon og kommunikasjon med andre applikasjoner, inkludert ActiveX, OLE Automation, MAPI, Web Services og XML.

QBE Vision Report sitt Automation grensesnitt inneholder i tillegg til nødvendig funkjsonalitet for å kjøre rapporter, også funksjoner for dynamisk å lage en komplett rapportdefinisjon.

Eksport av rapporter

Resultatet fra rapportproduksjonen kan forhåndsvises på skjermen, skrives ut til skriver eller eksporteres til de mest vanlige filformatene som f.eks. PDF, Excel, XML eller HTML. Ved generering av Excel filer kan man få generert formler slik at f.eks. en økonomirapport kan viderebehandles i Excel.


Last ned produktark i PDF format

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: